Kategorie

Refundacja NFZ

Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Krok 1. Udaj się do osoby uprawnionej do wystawienia zlecenia

Po Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne należy zgłosić się do osoby uprawnionej, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, na zasadach określonych w tej ustawie tj. skontaktować się ze swoim lekarzem pierwszego kontaktu i wziąć od niego skierowanie do lekarza specjalisty:
– ortopedy, neurologa, reumatologa lub lekarza rehabilitacji medycznej.
Lekarz specjalista, który wystawia wniosek na wózek musi mieć podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.. Pacjentom przysługuje refundacja różnych wyrobów medycznych. Są to np. różnego rodzaju protezy, aparaty i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski i kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych pieluchomajtki, cewniki czy sprzęt stomijny (pełny wykaz refundowanych wyrobów medycznych określa załącznik do rozporządzenia).

Załącznik do rozporządzenia MZ z dnia 29 maja 2017 r.: TUTAJ.

WAŻNE: Zlecenie ważne jest bezterminowo z wyjątkiem zaopatrzenia comiesięcznego. Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne może być wystawione na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące i może zostać zrealizowane wyłącznie w miesiącach, na które zostało wystawione, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły.

Krok 2. Potwierdź zlecenie

Otrzymane zlecenie potwierdź w swoim oddziale NFZ.

Zlecenie na wyroby medyczne musi zostać potwierdzone do realizacji przez właściwy oddział NFZ, na terenie którego ubezpieczony jest zarejestrowany. Zlecenie może być złożone w celu zatwierdzenia do realizacji przez świadczeniobiorcę – osobiście, a także przedstawiciela ustawowego, małżonka, osobę trzecią pisemnie upoważnioną ( UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU ZLECENIA PRZEZ OSOBĘ UPOWAŻNIONĄ) lub drogą pocztową – zlecenie odsyłane jest na adres ze zlecenia lub na adres wskazany w upoważnieniu – UPOWAŻNIENIE DO ODESŁANIA ZLECENIA NA ADRES

Krok 3. Odbierz wyrób medyczny

Mając potwierdzone do realizacji zlecenie należy zgłosić się do realizatora mającego podpisaną z NFZ umowę o świadczenie usług w zakresie zaopatrzenie w wyroby medyczne. Wybór konkretnej placówki należy do pacjenta (może dotyczyć obszaru całej Polski) – nie obowiązuje w tym wypadku rejonizacja. Pacjenci mają prawo wyboru wyrobu medycznego spośród zróżnicowanej oferty. Produkty o tych samych funkcjach mogą różnić się ceną i jakością. Jeżeli cena wybranego przez pacjenta wyrobu medycznego jest wyższa niż cena określona limitem, pacjent dopłaca różnicę pomiędzy ceną brutto, a kwotą refundacji.
Zlecenie powinno zawierać tzw. kod zaopatrzenia. Przykładowe kody i wysokość dofinansowań;

P.127 – wózek inwalidzki ręczny- dofinansowanie 600 zł NFZ + do 900zł PCPR = 1500zł

P.129 – wózek inwalidzki ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób                    samodzielnie poruszających się na wózku – dofinansowanie 1700 zł NFZ + do 2550zł PCPR =4250zł

P.130 – wózek inwalidzki specjalny dla dorosłych- dofinansowanie 3000 zł NFZ + do 4500zł PCPR =7500zł

P.131.01 – wózek inwalidzki specjalny dla dzieci – dofinansowanie 3000 zł NFZ + do 4500zł PCPR =7500zł

P.116 – poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna- dofinansowanie 350 zł NFZ+ do 750zł PCPR=1100zł

P.117 – materac przeciwodleżynowy- dofinansowanie 280 zł NFZ+ do 600zł PCPR= 880zł

P.125 – Pionizator – dofinansowanie 2000zł NFZ + do 3000 PCPR = 5000zł

P.126.01- Urządzenie multifunkcyjne: funkcja pionizacji, stabilizacja w pozycji siedzącej i leżącej z funkcją transportową 3200 zł NFZ + do 4800zł PCPR  = 8000zł

Z fakturą i wypełnionymi dokumentami udajemy się do PCPR/MOPS/MOPR

O dofinansowanie na zakup wózka w NFZ osoby dorosłe mogą ubiegać się co 4 lata, dzieci i młodzież do 18 roku życia – co 3 lata. W uzasadnionych przypadkach, istnieje możliwość skrócenia okresu użytkowania wózka.

Po upływie roku użytkowania można ubiegać się o dofinansowanie na  remont:

P.127.N    Naprawa: Wózek inwalidzki ręczny 180 NFZ +do 150 % PCPR

P.129.N   Naprawa: Wózek inwalidzki aluminiowy (lekki) z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku 510 NFZ + do 150% PCPR

P.130.N   Naprawa: Wózek inwalidzki specjalny 900 NFZ + do 150% PCPR

Pełna lista kodów na wyroby medyczne

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuje