Kategorie

Dofinansowania PCPR/MOPR/MOPS

Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia


Osoba zainteresowana otrzymaniem dofinansowania powinna złożyć w PCPR / MOPS niezbędne dokumenty w celu otrzymania dofinansowania:
 

  • wniosek o dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
  • kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  • oświadczenie o wysokości dochodów,
  • kserokopię zlecenia lekarskiego na sprzęt, o który wnioskodawca ubiega się,
  • fakturę zakupu lub inny dokument poświadczający zakup (UWAGA !!! Po uzyskaniu zlecenia lekarskiego i zatwierdzeniu go przez NFZ, Przekaż je naszemu przedstawicielowi lub Prześlij nam pocztą. Wystawiamy wówczas stosowną fakturę, do której dołączmy kserokopię Twojego zlecenia. Tak przygotowane dokumenty stanowią załącznik do wniosku o dofinansowanie),
  • nr NIP,
  • nr konta bankowego (w przypadku zwrotu za zakupiony sprzęt na konto wnioskodawcy).
  • W przypadku dofinansowania zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dopuszcza się możliwość zwrotu kosztów już poniesionych w wyniku zakupu w/w sprzętu.

 

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych
Jest to dofinansowanie, które pozwala na przystosowanie miejsca zamieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej. W tym przypadku dofinansowanie obejmuje nie tylko zakup sprzętu np. „schodołaza”, ale również prace budowlane. 

Co to są bariery architektoniczne?

Przez bariery architektoniczne należy rozumieć wszelkie utrudnienia występujące w budynku i jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. Ze środków finansowych PFRON mogą być dofinansowane zadania mające na celu likwidację barier architektonicznych, a dzięki temu osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osób niepełnosprawnych możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

 

Kto może ubiegać się o pomoc?

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby fizyczne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują. Wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej może złożyć także przedstawiciel ustawowy, prawny, opiekun ustanowiony postanowieniem Sądu lub pełnomocnik (w tym wypadku należy załączyć pełnomocnictwo) .

 

Aby otrzymać tego typu dofinansowanie należy złożyć poniżej wymienione dokumenty:
Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
Dokument stanowiący podstawę prawną zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier.
Kosztorys na zakup urządzenia do likwidacji barier lub projekt i kosztorys inwestorski z firmy budowlanej.
Zezwolenie właściciela budynku na wykonanie prac związanych z likwidacją barier.
Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS).
Po przyznaniu dofinansowania niezbędne jest podpisanie umowy, dokonanie zakupu oraz przedstawienie faktury vat/rachunku z odroczonym terminem płatności, odbiór prac przez pracownika PCPR/MOPS.

 

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych może wynosić do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Przedmiotem dofinansowania dla osoby niepełnosprawnej w jej miejscu zamieszkania może być:
Osoby z koniecznością poruszania się na wózku inwalidzkim

1. Zamiana mieszkania na inne o podobnej powierzchni (z kondygnacji wyższej na parter), wymagające małego przystosowania celem udostępnienia dla wnioskodawcy łącznie z udokumentowanymi kosztami przeprowadzki.
2. Realizacja pochylni i podjazdów umożliwiających samodzielne opuszczenie i powrót do miejsca zamieszkania.
3. Podnośniki, platformy schodowe, transportery schodowe, windy przyścienne i inne urządzenia do transportu pionowego.
4. Adaptacja i modernizacja mieszkania, w tym kuchni, WC i łazienki w celu samodzielnego funkcjonowania.
5. Oporęczowanie ciągów komunikacyjnych, WC i łazienek w mieszkaniu.
6. Likwidacja progów i zróżnicowanych poziomów posadzek w pomieszczeniach.
7. Dostosowanie otworów drzwiowych do potrzeb wnioskodawcy.
8. Dostosowanie stolarki okiennej do samodzielnej obsługi przez wnioskodawcę zamieszkującego z inną osobą niepełnosprawną lub samotnie.
9. Posadzki antypoślizgowe.
10. Montaż automatycznych drzwi do garażu dla wnioskodawcy w mieszkaniach osób niepełnosprawnych zamieszkujących z inną osobą niepełnosprawną lub samotnie.
11. Przystosowanie wyposażenia kuchni w urządzenie do samodzielnej obsługi,
12. Montaż telefonu i faxu.

 

Osoby z dysfunkcją narządu wzroku
1. Likwidacja progów.
2. Posadzki antypoślizgowe.
3. Montaż oporęczowania i uchwytów.
4. Montaż instalacji d?więkowej sygnalizacyjnej i alarmowej.
5. Zastosowanie rozwiąza? kolorystycznych i fakturowych w celu poprawienia orientacji w otoczeniu.
6. Zapewnienie gazowego lub elektrycznego centralnego ogrzewania w mieszkaniach osób niepełnosprawnych zamieszkujących z inną osobą niepełnosprawną lub samotnie.
7. Montaż telefonu dla wnioskodawcy o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności.
8. Wymiana kuchni węglowej i gazowej na elektryczną lub mikrofalową.
9. Zmiana sposobu oświetlenia i doświetlenia pomieszcze?.

 

Osoby z dysfunkcją słuchu lub mowy
1. Sygnalizacja świetlna, np.: wyposażenie dzwonka do drzwi w sygnalizację świetlną, wyposażenie telefonu w sygnalizację wizualną.
2. Zakup i montaż faxu.
3. Zakup i montaż pętli induktofonicznych.
4. Zakup i montaż wzmacniacza do telefonu.

 

Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych
Jest to forma dofinansowania, która pozwala starać się o dofinansowanie w wysokości do 80% wartości sprzętu. O to dofinansowanie można starać się np. na zakup podnośnika transportowo-kąpielowego, podnośnika wannowego, szyn do samochodu i innych specjalnych urządzeń ułatwiających komunikowanie się osobom niepełnosprawnym.
Aby otrzymać takie dofinansowanie należy złożyć takie same dokumenty j/w, ale zamiast zlecenia NFZ na sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze potrzebne jest zaświadczenie od lekarza specjalisty z zaleceniem zakupu tego właśnie sprzętu rehabilitacyjnego.
Po przyznaniu dofinansowania niezbędne jest podpisanie umowy, dokonanie zakupu oraz przedstawienie dokumentów zakupu z odroczonym terminem płatności w celu przelania pieniędzy na konto sprzedawcy.

 

Dofinansowanie na sprzęt rehabilitacyjny, który nie jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia
Ta forma dofinansowania pozwala na otrzymanie kwoty w wysokości do 60% wartości sprzętu. O tego typu dofinansowanie można starać się na zakup różnego rodzaju sprzęt rehabilitacyjny np. maty do hydromasażu, sprzęt do ćwicze?, koncentratory tlenu, sprzęt toaletowy dla niepełnosprawnych i wiele innych produktów rehabilitacyjnych, np. wózki inwalidzkie do uprawiania różnorodnych dyscyplin sportowych, rowery rehabilitacyjne.
Aby otrzymać takie dofinansowanie należy złożyć takie same dokumenty j/w, ale zamiast zlecenia NFZ na sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze potrzebne jest zaświadczenie od lekarza specjalisty z zaleceniem zakupu tego właśnie sprzętu rehabilitacyjnego.
Po przyznaniu dofinansowania niezbędne jest podpisanie umowy, dokonanie zakupu oraz przedstawienie faktury vat/rachunku w celu przelania pieniędzy na konto sprzedawcy.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuje