Kategorie

Dofinansowania PCPR/MOPR/MOPS

Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia


Osoba zainteresowana otrzymaniem dofinansowania powinna złożyć w PCPR / MOPS niezbędne dokumenty w celu otrzymania dofinansowania:
 

  • wniosek o dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
  • kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  • oświadczenie o wysokości dochodów,
  • kserokopię zlecenia lekarskiego na sprzęt, o który wnioskodawca ubiega się,
  • fakturę zakupu lub inny dokument poświadczający zakup (UWAGA !!! Po uzyskaniu zlecenia lekarskiego i zatwierdzeniu go przez NFZ, Przekaż je naszemu przedstawicielowi lub Prześlij nam pocztą. Wystawiamy wówczas stosowną fakturę, do której dołączmy kserokopię Twojego zlecenia. Tak przygotowane dokumenty stanowią załącznik do wniosku o dofinansowanie),
  • nr NIP,
  • nr konta bankowego (w przypadku zwrotu za zakupiony sprzęt na konto wnioskodawcy).
  • W przypadku dofinansowania zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dopuszcza się możliwość zwrotu kosztów już poniesionych w wyniku zakupu w/w sprzętu.

 

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych
Jest to dofinansowanie, które pozwala na przystosowanie miejsca zamieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej. W tym przypadku dofinansowanie obejmuje nie tylko zakup sprzętu np. „schodołaza”, ale również prace budowlane. Wysokość tego dofinansowania wynosi do 80% wartości sprzętu lub wykonanych prac.

 

Aby otrzymać tego typu dofinansowanie należy złożyć poniżej wymienione dokumenty:
Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
Dokument stanowiący podstawę prawną zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier.
Kosztorys na zakup urządzenia do likwidacji barier lub projekt i kosztorys inwestorski z firmy budowlanej.
Zezwolenie właściciela budynku na wykonanie prac związanych z likwidacją barier.
Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS).
Po przyznaniu dofinansowania niezbędne jest podpisanie umowy, dokonanie zakupu oraz przedstawienie faktury vat/rachunku z odroczonym terminem płatności, odbiór prac przez pracownika PCPR/MOPS.

 

Przedmiotem dofinansowania dla osoby niepełnosprawnej w jej miejscu zamieszkania może być:
Osoby z koniecznością poruszania się na wózku inwalidzkim

1. Zamiana mieszkania na inne o podobnej powierzchni (z kondygnacji wyższej na parter), wymagające małego przystosowania celem udostępnienia dla wnioskodawcy łącznie z udokumentowanymi kosztami przeprowadzki.
2. Realizacja pochylni i podjazdów umożliwiających samodzielne opuszczenie i powrót do miejsca zamieszkania.
3. Podnośniki, platformy schodowe, transportery schodowe, windy przyścienne i inne urządzenia do transportu pionowego.
4. Adaptacja i modernizacja mieszkania, w tym kuchni, WC i łazienki w celu samodzielnego funkcjonowania.
5. Oporęczowanie ciągów komunikacyjnych, WC i łazienek w mieszkaniu.
6. Likwidacja progów i zróżnicowanych poziomów posadzek w pomieszczeniach.
7. Dostosowanie otworów drzwiowych do potrzeb wnioskodawcy.
8. Dostosowanie stolarki okiennej do samodzielnej obsługi przez wnioskodawcę zamieszkującego z inną osobą niepełnosprawną lub samotnie.
9. Posadzki antypoślizgowe.
10. Montaż automatycznych drzwi do garażu dla wnioskodawcy w mieszkaniach osób niepełnosprawnych zamieszkujących z inną osobą niepełnosprawną lub samotnie.
11. Przystosowanie wyposażenia kuchni w urządzenie do samodzielnej obsługi,
12. Montaż telefonu i faxu.

 

Osoby z dysfunkcją narządu wzroku
1. Likwidacja progów.
2. Posadzki antypoślizgowe.
3. Montaż oporęczowania i uchwytów.
4. Montaż instalacji d?więkowej sygnalizacyjnej i alarmowej.
5. Zastosowanie rozwiąza? kolorystycznych i fakturowych w celu poprawienia orientacji w otoczeniu.
6. Zapewnienie gazowego lub elektrycznego centralnego ogrzewania w mieszkaniach osób niepełnosprawnych zamieszkujących z inną osobą niepełnosprawną lub samotnie.
7. Montaż telefonu dla wnioskodawcy o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności.
8. Wymiana kuchni węglowej i gazowej na elektryczną lub mikrofalową.
9. Zmiana sposobu oświetlenia i doświetlenia pomieszcze?.

 

Osoby z dysfunkcją słuchu lub mowy
1. Sygnalizacja świetlna, np.: wyposażenie dzwonka do drzwi w sygnalizację świetlną, wyposażenie telefonu w sygnalizację wizualną.
2. Zakup i montaż faxu.
3. Zakup i montaż pętli induktofonicznych.
4. Zakup i montaż wzmacniacza do telefonu.

 

Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych
Jest to forma dofinansowania, która pozwala starać się o dofinansowanie w wysokości do 80% wartości sprzętu. O to dofinansowanie można starać się np. na zakup podnośnika transportowo-kąpielowego, podnośnika wannowego, szyn do samochodu i innych specjalnych urządzeń ułatwiających komunikowanie się osobom niepełnosprawnym.
Aby otrzymać takie dofinansowanie należy złożyć takie same dokumenty j/w, ale zamiast zlecenia NFZ na sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze potrzebne jest zaświadczenie od lekarza specjalisty z zaleceniem zakupu tego właśnie sprzętu rehabilitacyjnego.
Po przyznaniu dofinansowania niezbędne jest podpisanie umowy, dokonanie zakupu oraz przedstawienie dokumentów zakupu z odroczonym terminem płatności w celu przelania pieniędzy na konto sprzedawcy.

 

Dofinansowanie na sprzęt rehabilitacyjny, który nie jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia
Ta forma dofinansowania pozwala na otrzymanie kwoty w wysokości do 60% wartości sprzętu. O tego typu dofinansowanie można starać się na zakup różnego rodzaju sprzęt rehabilitacyjny np. maty do hydromasażu, sprzęt do ćwicze?, koncentratory tlenu, sprzęt toaletowy dla niepełnosprawnych i wiele innych produktów rehabilitacyjnych, np. wózki inwalidzkie do uprawiania różnorodnych dyscyplin sportowych, rowery rehabilitacyjne.
Aby otrzymać takie dofinansowanie należy złożyć takie same dokumenty j/w, ale zamiast zlecenia NFZ na sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze potrzebne jest zaświadczenie od lekarza specjalisty z zaleceniem zakupu tego właśnie sprzętu rehabilitacyjnego.
Po przyznaniu dofinansowania niezbędne jest podpisanie umowy, dokonanie zakupu oraz przedstawienie faktury vat/rachunku w celu przelania pieniędzy na konto sprzedawcy.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuje